Handelsbetingelser

Betingelser for køb af lodsedler, betaling og tilmelding til PBS-abonnement samt information om fortrydelsesret og klageadgang.

Landbrugslotteriet er et spil med fortløbende, kontinuerlige lotterier med en fast nummerserie fra 1-210.000 og en fast spilleplan, der fastlægger gevinsterne for hver spilperiode. Trækningerne er ikke forhåndstrukne og foregår blandt alle 210.000 lodsedler. Spillere kan spille på en eller flere lodsedler og har ret til at spille videre på samme nummer, så længe spilleren ønsker det og så længe lodnummeret udbydes af Landbrugslotteriet.

Hele og halve lodsedler

Lodsedler findes i to kategorier. Hele og halve lodsedler. De halve lodsedler er markeret med A eller B og udbydes til den halve pris af en hel lodseddel. Gevinster der er udtrukket på lodsedler der er delt i to halve, deles med en halvdel til hver lodseddel.

Spilperioder

Spillet er delt op i to halvårlige lotterier, der starter i henholdsvis april og oktober måned. Hver periode (eller serie) består af seks trækninger, hver med sin særskilte udtrækning sidst i hver måned. Se næste trækning. Antallet og størrelsen af gevinster for hver periode er fastlagt i gevinstplanen.

Landbrugslotteriet kan med Justitsministeriets godkendelse til enhver tid med virkning for fremtidige køb ændre spilleplanen. Det gælder antallet af lotterier, antallet af trækninger, pris m.m.

Køb lodsedler online eller hos en forhandler

Lodsedler kan købes via hjemmesiden www.landbrugslotteriet.dk eller hos en af Landbrugslotteriets omkring 550 lokale forhandlere.

Køb med betalingskort på Landbrugslotteriet.dk

Køb af lodsedler på www.landbrugslotteriet.dk kan foretages med anvendelse af et af følgende betalingskort Dankort/Visa, Mastercard, Maestro og JCB eller med MobilePay. Køb angår enten en enkelt trækning, en hel spilperiode eller restperioden, afhængig af hvornår købet gennemføres. Når en lodseddel er betalt, modtager spilleren en kvittering for købet dels på skærmen og dels sendt til den oplyste mailadresse. Spilleren modtager ikke en fysisk lodseddel, idet betaling og gevinster på lodsedlen fremadrettet overføres direkte fra og til spillerens bankkonto. Landbrugslotteriet registrerer lodsedlen i spillerens navn, adresse, telefonnummer og mail i overensstemmelse med Landbrugslotteriets privatlivspolitik (se også afsnit længere nede om persondatapolitik).

For at købe lodsedler på landbrugslotteriet.dk kræves det, at:

 • spilleren logger på med NemID
 • spilleren opgiver sit CPR-nummer
 • spilleren oplyser bankkortoplysninger eller MobilePay nummer
 • spilleren er fyldt 18 år.

Aftale om PBS-abonnement via landbrugslotteriet.dk

PBS-abonnement kan oprettes i forbindelse med betalingskort-køb af lodseddel på Landbrugslotteriets hjemmeside. Når en lodseddel tilmeldes PBS-abonnement, modtager spilleren en kvittering for købet dels på skærmen del sendt til den oplyste mailadresse. Spilleren modtager ikke en fysisk lodseddel, idet betaling og gevinster på lodsedlen fremadrettet overføres direkte fra og til spillerens bankkonto. Landbrugslotteriet registrerer lodsedlen i spillerens navn, adresse, telefonnummer og mail.

Tilmelding til PBS af allerede spillede lodseddelnumre, kan ligeledes ske på lotteriets hjemmeside eller ved telefonisk henvendelse til lotteriet. I begge tilfælde vil PBS-abonnementet angå de efterfølgende perioder. Læs mere om tilmelding til PBS-abonnementhttps://www.landbrugslotteriet.dk/kob-lodsedler/tilmeld-pbs-abonnement/

Tilmelding af lodsedler til PBS-abonnement sker via Pengeinstitutternes Betalingsservice/Nets. Alene Landbrugslotteriet kan formidle oprettelse af et PBS-abonnement. En oprettelse forudsætter, at:

 • spilleren logger på med NemID og opretter ”Min side”
 • spilleren opgiver sit CPR-nummer
 • spilleren oplyser registrerings- og kontonummer på sit pengeinstitut
 • at spilleren er fyldt 18 år.

De tilmeldte lodseddelnumre samt spilperiode fremgår af den PBS-oversigt, spilleren modtager fra sit pengeinstitut. PBS-oversigten er spillerens dokumentation for, at spilleren deltager i lotteriet, forudsat numrene er registreret i Landbrugslotteriets database og Landbrugslotteriet har modtaget betaling for deltagelsen. Det er spillerens ansvar at kontrollere, at det er de rigtige lodseddelnumre med korrekte priser, der står på PBS-oversigten fra pengeinstituttet.

Eventuelt skift af pengeinstitut og/eller kontonummer har som udgangspunkt ikke betydning for aftalens videreførelse, og skal derfor ikke meddeles Landbrugslotteriet. Vil et skift af pengeinstitut medføre, at aftalen bliver afmeldt, skal der oprettes en ny aftale. Dette sker hos Landbrugslotteriet. Fornyelse/genkøb af lodseddelnumre sker automatisk via PBS på spillerens konto, så længe spilleren ønsker at spille med.

Opkrævningen sker i starten af spilperioden, sædvanligvis 1. april og 1. oktober.

Ønsker du ikke længere at spille - så stop din abonnementsaftale

Ønsker du at stoppe med at spille, så skal du meddele dette til dit pengeinstitut, hvorefter PBS-abonnementet bringes til ophør, hvilket kan ske helt frem til betaling trækkes, det vil sædvanligvis være den 1. april og den 1. oktober.

Henvendelse kan også rettes til Landbrugslotteriet, senest 14 dage før vi trækker for næste fornyelse, altså senest medio marts og medio september. Kontakt også lotteriet, hvis du ikke ønsker at afmelde alle lodsedler. Ring på tlf. 4632 6720.

Fortrydelsesret?

Der er ikke fortrydelsesret på køb hos Landbrugslotteriet. Spillere bekræfter deres spil med deres betaling. Når betaling er sket, er aftalen bindende for spilleren. Der henvises i den forbindelse til bestemmelserne i forbrugeraftaleloven. Det bemærkes, at de almindelige regler for afmelding/afvisning af betalinger, der opkræves via PBS, er gældende. En lodseddel sættes først i spil efter modtaget betaling og kan først derefter spille med om gevinster. Har Landbrugslotteriet ikke modtaget betaling via PBS, betragtes købet som ophævet, og spilleren deltager ikke i det pågældende spil.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Landbrugslotteriet på info@landbrugslotteriet.dk. eller pr. tlf.: 4632 6720. Findes der ikke en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning hos Nævnenes Hus. Toldboden 2, 8880 Viborg naevneneshus.dk

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her: http://ec.europa.eu/odr

Udbetaling af gevinst

Udbetaling af gevinster på lodsedler tilknyttet Min side på www.landbrugslotteriet.dk udbetales til spillerens NemKonto 1. bankdag efter trækningen er foretaget. Lodsedler der er tilmeldt PBS og ikke er tilknyttet Min side på www.landbrugslotteriet.dk udbetales 1. bankdag i måneden efter trækningen er foretaget.

For spillere der ikke er tilmeldt PBS-abonnement og spillere med lodsedler. der ikke er købt på www.landbrugslotteriet.dk, udbetales større gevinster (fra 4.000,00 kr.) ved at scanne / tage et billede af lodsedlen og indsende den til: info@landbrugslotteriet.dk. Lodsedlen kan også indsendes med posten. Husk at oplyse registrerings- og kontonummer. Landbrugslotteriet overfører herefter gevinstbeløbet til den oplyste konto hurtigst muligt.

En gevinst det ikke har været mulig at udbetale, fordi spilleren ikke har kunnet identificeres inden for 6 måneder efter afslutning af den serie (den halvårlig periode) hvori gevinsten er udtrukket, forældes og tilfalder Landbrugslotteriet. Dog gælder det for gevinster, der er udtrukket på lodsedler, som er købt på www.landbrugslotteriet.dk, at forældelsesfristen er tre år.

Betaling af gevinstafgift

Der skal ifølge lovbekendtgørelse om afgift af gevinster ved lotterispil mv. betales en gevinstafgift på 15 procent af den del af gevinsten, der overstiger 200,00 kr. Afgiften er betalt af Landbrugslotteriet til Skat før udbetaling. De gevinststørrelser der er oplyst i gevinstplanen, er de beløb der kommer til udbetaling. Gevinster er fritaget for indkomstskat. Er spilleren underlagt skatteregler i andre lande, er den skattemæssige behandling af gevinsterne i dette land Landbrugslotteriet uvedkommende.

Hvis en lodseddel deles mellem flere personer, skal dette oplyses til Landbrugslotteriet. Oplysningen skal gives før gevinstudtrækninger for at sikre, at spillerne undgår øvrige afgifter.

Ansvarsbegrænsninger

Landbrugslotteriet er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i de oplysninger, der offentliggøres på DR tekst-tv, i dagblade mv. samt i udsendte mails, gevinstmails mv. såfremt fejlen skyldes mediepartens håndtering af oplysningerne. Det er den officielle trækningsliste, ud fra Notarius Publicus trækning offentliggjort på landbrugslotteriet.dk, der er gældende, med mindre der også her er fejl i oplysningerne, som enten skyldes fejl, der ikke kan bebrejdes Landbrugslotteriet eller skyldes forsvarlige, menneskelige fejl.

Landbrugslotteriet kan ikke gøres ansvarlig, hvis fejl eller afbrydelser i det elektroniske system, der foretager udtrækningen af gevinster og som varetages af Notarius Publicus hos Byretten i København, forhindrer, at et spil kan gennemføres eller forsinkes, og det samme gælder, såfremt det ikke er muligt at afvikle spil som følge af force majeure. Skulle den situation opstå, at Landbrugslotteriet af tekniske årsager eller som følge af force majeure ikke kan gennemføre et spil, vil spillerens eneste krav mod Landbrugslotteriet være tilbagebetaling af spillerens konkrete indskud/køb i relation til det aflyste spil.

Landbrugslotteriet kan ikke holdes ansvarlig for pengeinstituttets eventuelle mangelfulde afmelding/afvisning af et PBS-abonnement, eller andre forhold hos spillerens pengeinstitut eller PBS, der skulle medføre, at et køb ved en fejl ikke registreres eller registreres fejlagtigt hos Landbrugslotteriet.

Landbrugslotteriet drives i henhold til en særlig bevilling tildelt af Justitsministeriet, der også er lotteriets tilsynsmyndighed.

Persondatapolitik

Landbrugslotteriet indsamler og behandler personlige oplysninger, der er nødvendige for at kunne levere Landbrugslotteriets tjenesteydelse. Behandlingen sker i overensstemmelse med Landbrugslotteriets Persondatapolitik, hvor man kan læse nærmere om hvilke og hvordan personlige oplysninger behandles af Landbrugslotteriet, samt hvilke rettigheder du har.

Offentliggørelse af trækningsresultater

Lodtrækningen foretages af Notarius Publicus, Københavns Byret. Trækningen foregår mellem samtlige 210.000 lodseddelnumre, der indgår i Landbrugslotteriet. Der kan hverken rejses krav mod Landbrugslotteriet eller Notarius Publicus vedrørende trækningsresultatet. Oplysning om trækningsresultater kan findes på landbrugslotteriet.dk, i dagspressen og på DR tekst-tv side 757.

Kontakt

Vi er klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål. Ring på 4632 6720. Mandag til torsdag fra kl. 9-16 og fredag fra kl. 9-15. Eller kontakt os på info@landbrugslotteriet.dk. Vi svarer dig sædvanligvis samme eller næste arbejdsdag.

Landbrugslotteriet
Vester Farimagsgade 6, 4.
1606 København V
CVR: 55994714

Ændringer

Handelsbetingelserne er senest ændret pr. 9. september 2020 og erstatter alle tidligere versioner af handelsbetingelser for Landbrugslotteriet. Landbrugslotteriet forbeholder sig retten til at ændre i handelsbetingelserne, såfremt der er omstændigheder eller faktorer, der berettiger det. Dette kan for eksempel være udefrakommende nye krav til spiludbydere eller ændringer i spillet, godkendt af Justitsministeriet.

Dine lodsedler

Luk indkøbskurv
Abonnement
Enkelt trækning
1/2 lodseddel
0-
kr. 0 pr. trækning
Topgevinst
kr. 0

Klik og se info om gevinster

Læg i kurv
Ligger i din kurv
Gevinster
Historie
Gem ændringer
Tilbage
Sådan er dit nummer sammensat
  Vinderchancen er 0% halvårligt

  Køb flere lodsedler og forøg dine vinderchancer

  Tid til at gennemføre ordren

  Brug for mere tid? Klik her.
  Total pris for lodsedler
  kr. 0
  Til kassen
  Når du køber på abonnement, bliver betaling fremover automatisk trukket halvårligt via PBS i april og oktober. Abonnementet kan opsiges senest 14 dage før PBS-træk.

  Din lodseddel er lagt i kurven

  Find flere lodsedler
  Se din kurv

  Lodsedlen er desværre reserveret af en anden bruger

  Find en anden lodseddel